25 aprile 2010

Sa ribellioni de is maladias 2005

… nascit de su disigiu allogau in su coru

Sa rebellioni de is maladias,

disigiu de torrai in su benistai in su giardinu de s’Eden,candu donniunu biviat in saludi, cun s’armonia de su creau. E candu issas, po dispettu, fiant sparessias de sa facci ‘e sa terra, totus is cosas hiant pigau de nou, su bellu ass├Ęttiu insoru. Sa genti fiat allirga, biazza, e chene pensamentus; torrau fiat su tempus de s’eternu beranu in s’abbrazzu de s’amori. Custa biadesa non podiat durai! Beffiana, sa vida, hiat sorigau su camminu sinnau, comenti arroda antiga in sa pinta sua.

… finzas a candu hat’essi aggradesssiu a Deus, Meri Mannu de donnia creatura.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks